İstihdam Teşvikleri Danışmanlığı

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ DANIŞMANLIĞI

Şirketlerin en önemli maliyet kalemlerini personel giderleri oluşturmaktadır ve firmalar maliyetleri azaltan alternatif çözümler aramaktadırlar. Bu konuda GLOBAL İK; Devlet Destek ve Teşviklerinde geliştirmiş olduğu özel yazılımı ve yaptığı danışmanlık ile firmanıza hiçbir operasyonel yük getirmeden %100 başarı ile hatasız olarak hakkınız olan desteklerden maksimum düzeyde yararlanmanızı sağlar, finansal kaynaklar yaratır ve bütçelerinizde önemli tasarruf tutarları kazandırır. Bahse konu istihdam teşviklerinin bazılarında İşveren Maliyetlerini oluşturan SGK Prim kalemlerinde işveren hissesine denk gelen tutarların tamamı, kimilerinde ise Asgari Ücret Maliyetlerinin İşveren ve İşçi hissesine denk gelen tutarların tamamının ödenmemesi söz konusu olmaktadır. Hatasız, doğru ve yerinde kullanılarak uygulanan teşvikler sayesinde maliyet kalemlerindeki önemli tasarruflar anlık olarak bütçeye yansımaktadır.

a. İstihdam Teşvikleri Analizi

Mevcut yapı içerisinde çalışmakta olan personeli ve geçmiş yıllarda çalışmakta iken teşvik kapsamına giren ancak faydalanmayan personelin tespit,analiz ve uygulama süreçlerini içermektedir.

b. Başlık Yok

Yeni alımı planlanan personelin alım öncesinde teşvik potansiyellerinin analizi, teşvik sürelerinin maksimum düzeyde kullanılabilmesi için gerekli işlemlerin yapılması ve işe alım stratejisinin belirlenerek firmanın yönlendirilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır.

NEDEN BİZ?

Projelerin en büyük sorunlarından biri firmalar üzerinde oluşturduğu iş yükü, maddi, yasal ve cezai riskler, uzmanlık gerektiren mevzuat takibi ve uygulamaları, yüksek ekip maliyetleri (maaş, kıdem ve izin yükü)’dir. GLOBAL İK olarak biz tüm bu süreçleri üstleniyor ve yalnızca e-posta kontrollerinizle maksimum düzeyde kazanç sağlayacağınızın garantisini veriyoruz.