SGK İlave İstihdam Teşvikleri Geriye Dönük Alınabilecek
14 Mart 2018
 

2017 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç Alt ve Üst Sınırı

 

SİRKÜLER

TARİH 6.1.2017
SİRKÜLER SAYISI 2017 / 3
KONU 2017 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç Alt ve Üst Sınırı
İLGİLİ MEVZUAT 5510 Sayılı Kanun
İLGİ Tüm Özel Sektör İşverenleri
 
 

YÖNETİCİ ÖZETİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017 yılında uygulanacak asgari ücreti belirledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun oy çokluğu ile almış olduğu kararla 2014 yılında olduğu gibi tüm yaş grupları için tek bir asgari ücret uygulaması sürdürülmüştür. Asgari ücret %7,92 oranında artışla tüm yıl için aylık brüt 1.777,50 TL olarak belirlenmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre; alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 7,5 katıdır.
 
 

01/01/2017 - 31/12/2017

SGK PRİME ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRI

Günlük (TL/Gün) Aylık (TL/Gün)
Alt Sınır (Taban) 59,25 TL 1.777,50 TL
Üstt Sınır (Tavan) 444,38 TL 13.331,40 TL
İLGİ Tüm Özel Sektör İşverenleri