Duyurular

Duyurular

2022

Yılı
PD.svg

DUYURU 2022 5510 sayılı SGK Teşviki Olarak Bilinen Beş Puanlık Hazine Desteğinde Türkiye Geneli Borç Sorgusuna Geçilmesi

PD.svg

DUYURU 2022 26 Ekim2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması

PD.svg

DUYURU 2022 26 Temmuz 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması

PD.svg

DUYURU 2022 7346 Sayılı Kanun İle Birlikte Yapılan Düzenlemeler

PD.svg

DUYURU 2022 E-Beyanname Sistemindeki Güncelleme Revizesi

PD.svg

DUYURU 2022 E-Beyanname Sistemindeki Güncelleme

PD.svg

DUYURU 2022 Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

PD.svg

DUYURU 2022 E-Tebligat Uygulamasına Sadece Eskişehir İlinde Başlanması

PD.svg

DUYURU 2022 İlave İstihdam Teşviklerinde Sağlanan Gelir Vergisi Terkini Uygulamasından Geriye Yönelik Yararlanılması

PD.svg

DUYURU 2022 Vergi Düzenlemeleri Sonucu Net Ücretler ve BDP Program Güncellenmesi

PD.svg

DUYURU 2022 Ocak Ayına İlişkin SGK Cari Ay Prim Borçlarının Ödeme Süresinin Uzatılması

PD.svg

DUYURU 2022 Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulamasının Tüm İllerde Kullanıma Açılması

PD.svg

DUYURU 2022 Yabancı Uyruklu Çalışanların Sigortalılığı

PD.svg

DUYURU 2022 Yemek Bedelinin Kısmen Sigorta Primine Tabi Olmasına İlişkin Düzenleme

PD.svg

DUYURU 2022 Vergi Düzenlemeleri Sonucu Net Ücretler ve BDP Program Güncellenmesi Ek

PD.svg

Sosyal Güvenlik Kurumu Duyuru

Duyurular

2021

Yılı
PD.svg

Duyuru 2021 5 Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgulaması Hk

PD.svg

Duyuru 2021 2022 Yılı Tahmini Bordro Parametreleri

PD.svg

Duyuru 2021 Bazı Alacakların Yapılandırılması Hakkında Kanun Uygulamaları

PD.svg

Duyuru 2021 Bölgesel Teşvik Sürelerinin Uzaması

PD.svg

Duyuru 2021 Doğal Afet Nedeniyle Bazı İllerde SGK Prim Borçlarının Ertlenmesi

PD.svg

Duyuru 2021 Emeklilik İşlemlerinde Anayasa Mahkeme Kararlarının Etkisi

PD.svg

Duyuru 2021 Fesih Yasağı Ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulama Sürelerinin Uzatılması

PD.svg

Duyuru 2021 Fesih Yasağının Uzatılması

PD.svg

Duyuru 2021 İşe Giriş Bildirgesinde Yapılan Değişiklik

PD.svg

Duyuru 2021 İŞKUR MEGİP Projeleri ve Destekleri

PD.svg

Duyuru 2021 KÇÖ Döneminde İşveren Tarafından Yapılan Fesihler

PD.svg

Duyuru 2021 MUHSGK, MUHSGK2, MUHGVKSGK Beyannamelerinde Yapılan Değişiklikler

PD.svg

Duyuru 2021 Sgk 5 Puanlık İndirimde Türkiye Genelinde Borç Sorgulaması

PD.svg

Duyuru 2021 SGK Çıkış Kodunda (Kod-29) Değişiklikler

PD.svg

Duyuru 2021 SGK E- Tebligat Başvuru Süresinin Uzatılması

PD.svg

Duyuru 2021 Stajyerlerin İş Kazaları Bildirimleri

PD.svg

Duyuru 2021 SGK’da Tebligatların E-Tebligat Olarak Yapılması

PD.svg

Duyuru 2021 SGK İşveren Sistemindeki Problemler Nedeniyle 11 Mart 2021 Tarihindeki Yerine Getirilemeyen Yükümlülüklerin 5 İş Günü Uzatılması

PD.svg

Duyuru 2021 Şubat Dönemi Pandemi Ücretsiz İzin Bildirimleri Hk

PD.svg

Duyuru 2021 Tam Kapanma Döneminde Çalışanların Alması Gereken Görev Formu Hakkında

PD.svg

DUYURU 2021 Tüm Çalışanların Asgari Ücrete Kadar Olan Ücretlerinden Gelir Ve Damga Vergisinin Kaldırılması

PD.svg

Duyuru 2021 Yemek Kartlarına Uygulanan İstisna Bedelleri

PD.svg

Duyuru 2021 VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) Kayıt Tarihlerinin Uzatılması Hakkında

PD.svg

Duyuru 2021 Uzaktan Çalışma Gün Sayısının Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi’nde (MPHB) Gösterilmesi

PD.svg

Duyuru 2021 Yılı 2. Dönem Kıdem Tazminatı Tavanı

PD.svg

Duyuru 2021 Yılı Asgari Ücret Desteğinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar

PD.svg

Duyuru; Teşvik Alacaklarının Geriye Yönelik Olarak Alınmasının Kaldırılması Hk

Duyurular

2020

Yılı
PD.svg

DUYURU 2020 Asgari Ücret Desteği Hakkında

PD.svg

DUYURU 2020 Artı İstihdam Teşvikinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

PD.svg

DUYURU 2020 244 Sayılı Kanun Kapsamında Ücretsiz İzne Çıkartılan İşçilere Yapılacak Nakdi Ücret Desteğine İlişkin Usul Ve Esaslar

PD.svg

DUYURU 2020 Coronavirüs iş dünyasına etkileri ve alınacak ekonomik tedbirler

PD.svg

DUYURU 2020 Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerine İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşviki

PD.svg

DUYURU 2020 Çalışma Saatlerinin Düzenlenmesi ve İstanbul ili için sektörlere göre mesai başlangıç ve bitiş saatlerine İlişkin İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı

PD.svg

DUYURU 2020 Ekonomik İstikrar Kalkanı

PD.svg

DUYURU 2020 İcra Ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında

PD.svg

DUYURU 2020 Hızlı İşe Dönüş İstihdam Teşvikinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

PD.svg

DUYURU 2020 İŞKUR 'a Kısa Çalışma Talebi Belgeleri ve Bilgi Notu

PD.svg

DUYURU 2020 İşçinin Devamsızlık Nedeni İle İş Akdi Fesih Süreçleri Hk

PD.svg

DUYURU 2020 İlave 6 Puanlık Teşvikte 31.12.2020 tarihine kadar 1 Yıllık Süre Uzatımı

PD.svg

DUYURU 2020 Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları Hakkında

PD.svg

DUYURU 2020 Kısa Çalışma Ödeneği ve İşten Çıkarma Süre Uzatımı

PD.svg

DUYURU 2020 Kısa Çalışma Başvurusunda Bulunan İşyerleriyle İlgili Zorlayıcı Nedenlerle Yarım Ücret Ödeme Döneminin SGK Bildirimi

PD.svg

DUYURU 2020 Koronavirüs gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları

PD.svg

DUYURU 2020 Koronavirüs Nedeniyle Alınan Yeni Tedbirlere İlişkin Kararlar ve İçişleri Bakanlığı Genelgesi

PD.svg

DUYURU 2020 Koronavirüs (COVİD-19) Nedeniyle Şehirlerarası Seyahat Sınırlandırması ve 20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Yasağı

PD.svg

DUYURU 2020 Koronavirüs Salgını Nedeniyle SGK Prim Ödemelerinin Ertelenmesi

PD.svg

DUYURU 2020 Koronavirüsünden (Covid-19) Dolayı Yaşanan İstihdam Daralmasına Yönelik Alınabilecek Önlemler

PD.svg

DUYURU 2020 Koronavirüs nedeniyle işten çıkarmaların sınırlandırılması ve işverenlere çalışanlarını ücretsiz izne ayırmaları durumunda ücret desteği

PD.svg

DUYURU 2020 KVKK Kapsamında VERBİS'e Zorunlu Kayıt Süresi

PD.svg

DUYURU 2020 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Özel Durumlar

PD.svg

DUYURU 2020 Meslek Lisesi Öğrencilerinin Staj Faaliyetlerine 20 Kasım 2020-04 Ocak 2021 Döneminde Ara Verilmesi

PD.svg

DUYURU 2020 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ve Ücret Gizliliği

PD.svg

DUYURU 2020 Yeni Torba Kanun Teklifindeki Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri

PD.svg

DUYURU 2020 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasının Pilot İller Dışında 1 Temmuz 2020 Tarihine Ertelenmesi

PD.svg

DUYURU 2020 6 Puanlık Bölgesel Sigorta Prim Teşviki

PD.svg

DUYURU 2020 6 Puanlık Sigorta Prim Teşviki

PD.svg

DUYURU 2020 Yılı Mart Ayına İlişkin Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında

PD.svg

DUYURU 2020 65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı Genelgesi

Duyurular

2017

Yılı
PD.svg

DUYURU 2017 00687 Sayılı Yeni Teşvik Çalışmaları

PD.svg

DUYURU 2017 687 KHK Geçici 17. Madde İşveren Desteğine İlişkin Düzenleme

PD.svg

DUYURU 2017 2017Mart Ayı Prim Borçlarına İlişkin Açıklama

PD.svg

DUYURU 2017 Asgari Ücret Desteği Tutarı

PD.svg

DUYURU 2017 İlave 6 Puanlık Teşvikte Süre Uzatımı

PD.svg

DUYURU 2017 İş Davalarında Arabulucuya Başvurma Şartı

PD.svg

DUYURU 2017 İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanmanın Kolaylaştırılması

PD.svg

DUYURU 2017 Kadın Çalışanların Gece Çalıştırılma Yönetmeliği Hk

PD.svg

DUYURU 2017 Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğunun Hatırlatılması

PD.svg

DUYURU 2017 OTOMATİK BES’te Kademeli Geçiş ve Yetkili BES Şirketleri

PD.svg

DUYURU 2017 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Mükerrer Cezai Yaptırımın Engellenmesi

PD.svg

DUYURU 2017 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasının 01 Temmuz 2018 Tarihine Ertelenmesi

PD.svg

DUYURU 2017 Pilot İl Kırşehirde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Başladı

PD.svg

DUYURU 2017 Prim Erteleme Kapsamında Prim Ödeme İşlemleri Ve Görüntüleme

PD.svg

DUYURU 2017 Prim Erteleme Seçeneğinin Eklenmesi

PD.svg

DUYURU 2017 SGK Tarafından Yapılan Borç Sorgusu

PD.svg

DUYURU 2017 Prim Ertelemesi Nasıl Uygulanacak

PD.svg

DUYURU 2017 SGK Borçlarının Yapılandırması Sürelerinde 4 Aylık Süre Uzatımı

PD.svg

DUYURU 2017 Toplu İş Sözleşmesi Olan (Sendikalı) İşyerlerinde Asgari Ücret Desteği

PD.svg

DUYURU 2017 Trafik Kazası Sağlık Bedellerinin Karşılanması

PD.svg

DUYURU 2017 Vergi ve SGK İşyeri Sicil Numaralarının Birleştirilmesi İşlemi

PD.svg

DUYURU 2017 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Düzenlemeler

PD.svg

DUYURU 2017 Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik