Teşvik Danışmanlığı

TEŞVİK DANIŞMANLIĞI

Şirketlerin en önemli maliyet kalemlerini personel giderleri oluşturmaktadır ve firmalar maliyetleri azaltan alternatif çözümler aramaktadırlar. Bu konuda GLOBAL İK; Devlet Destek ve Teşviklerinde geliştirmiş olduğu özel yazılımı ve yaptığı danışmanlık ile firmanıza hiçbir operasyonel yük getirmeden %100 başarı ile hatasız olarak hakkınız olan desteklerden maksimum düzeyde yararlanmanızı sağlar, finansal kaynaklar yaratır ve bütçelerinizde önemli tasarruf tutarları kazandırır. Bahse konu istihdam teşviklerinin bazılarında İşveren Maliyetlerini oluşturan SGK Prim kalemlerinde işveren hissesine denk gelen tutarların tamamı, kimilerinde ise Asgari Ücret Maliyetlerinin İşveren ve İşçi hissesine denk gelen tutarların tamamının ödenmemesi söz konusu olmaktadır. Hatasız, doğru ve yerinde kullanılarak uygulanan teşvikler sayesinde maliyet kalemlerindeki önemli tasarruflar anlık olarak bütçeye yansımaktadır.

a. İstihdam Teşvikleri Analizi

Mevcut yapı içerisinde çalışmakta olan personeli ve geçmiş yıllarda çalışmakta iken teşvik kapsamına giren ancak faydalanmayan personelin tespit,analiz ve uygulama süreçlerini içermektedir.

b. Potansiyel Teşvikli Personel

Yeni alımı planlanan personelin alım öncesinde teşvik potansiyellerinin analizi, teşvik sürelerinin maksimum düzeyde kullanılabilmesi için gerekli işlemlerin yapılması ve işe alım stratejisinin belirlenerek firmanın yönlendirilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır.

 

1) İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

5510 - 5 PUANLIK PRİM İNDİRİMİ TEŞVİKİ

Özel sektör işverenlerince ödenmesi gereken, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları işveren hissesinin 5 puanlık kısmı indirim olarak karşılanmaktadır.

6111 - İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ

İşyerinin son 6 ay çalışanlarının ortalamasına ilave olan 6 ay süredir işsiz olan kişiler için uygulanan ve çalışanın işverene maliyetini oluşturan işveren priminin tamamına karşılayan teşviktir.
Halihazırda 6111 kanun numaralı teşvik kapsamında olup, Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYK) alan kişilerin belge ücretleri (zorunlu meslekler kapsamında olan) İşkur tarafından, belge sahibi kişileri istihdam eden işverenlerin SGK işveren primleri 48 aya varan sürelerle SGK tarafından karşılanmaktadır.

17103 - İMALAT VE BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ

İmalat ve bilişim sektöründe mevcut istihdama ilave olacak her bir çalışan için, kişinin prime esas kazancı üzerinden (Asgari ücret üzerinden değil) tüm sigorta primleri karşılanacak şekilde destek verilmektedir. Söz konusu teşvikin son yararlanma tarihi 31.12.2022 ‘dir. 2023 yılında uzaması ile ilgili ÇSGB ile gerekli görüşmeler devam etmektedir.

27103 - İLAVE İSTİHDAM İŞVEREN TEŞVİKİ

İmalat ve bilişim harici sektörlerde mevcut çalışan sayısına ilave istihdam edilecek her bir çalışanın sigorta primleri 2022'de de asgari ücret üzerinden ödemeye devam etmekteydi. Söz konusu teşvikin son kullanma tarihi 31.12.2022 ‘dir. 2023 yılında uzaması ile ilgili ÇSGB ile gerekli görüşmeler devam etmektedir.

3294 - SAYILI SOSYAL YARDIM ALANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN TEŞVİK

3294 sayılı Kanun’un Ek 5. Maddesi ve 2018/8 Sayılı Genelge uyarınca uygulanan bu SGK teşviki, Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşviktir. Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

6661 - ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

İşverenin işyerindeki çalıştırdığı personel sayısına göre değişiklik göstermektedir. Yıl içerisinde belirlenen asgari ücret parametreleri üzerinden hesaplanır. İşverenlerin kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

5255 - KÜLTÜR YATIRIM/GİRİŞİM TEŞVİKİ

Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 3 yıl boyunca %50’si, Kültür Girişim Belgesi almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca %25’i indirim olarak karşılanmaktadır.

14857 - ENGELLİ TEŞVİKİ

%40 ve üzeri engelli raporu bulunan personellerin SGK ‘da indirimli olarak verilmesi için engelli kişinin raporu İşkur tarafından sisteme girildikten sonra “Engelli Teşvik Yönetimi” sayfasından tanımlanır ve tanımlanan personel 14857 kanun numarası ile SGK ‘da bildirilebilir. 14857 kanun numarasından kazanılan indirim tutarı günlük brüt asgari ücret tutarının %15,5 ‘u kadardır.

5746 - AR-GE TEŞVİKİ

5746 sayılı kanun ile getirilen AR-GE teşviki; AR-GE ve yenilik projelerinde faaliyet gösteren işletmelere sunulan teşviktir. çalışmalarını desteklemek ve bu alanda istihdam gücü oluşturarak işletmelere personel maliyetlerinde avantaj sunan teşvik; 31/12/2023 tarihine kadar çalıştırdıkları AR-GE tasarım personelinin çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı tutarında teşvikten yararlanabilir.

2828 - SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNU

Devlet korumasında bulunan kişilerin işe alınması durumunda, Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

15921 - İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLAR TEŞVİKİ

İşsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta kolları primlerinin, işveren hissesi ve genel sağlık sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süresince indirim olarak karşılanmaktadır.

2) İŞKUR TEŞVİKLERİ

İŞBAŞI EĞİTİM PRPGRAMI (İEP)

İşbaşı Eğitim Programı (İEP) İŞKUR tarafından uygulanan, personellerin mesleki deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlayan, nitelik gerektiren meslekler için düzenlenen bir programdır. Program, işverenin istihdam edeceği kişiyi kendisinin yetiştirmesine olanak sağlamaktadır. Firmanıza dahil edeceğiniz her yeni personel için maaş ve SGK ödeme yükünü devletin finanse ettiği bir sistemdir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) UYGULAMASI

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Bu ödenek kapsamında, İşçilere kısa çalışma ödeneği ödemesi genel sağlık sigortası primleri ödemesi imkanları sağlanmaktadır.

3) USTALIK TELAFİ PROGRAMI

Millî Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu 34 Alan ve 184 Dal’dan herhangi birinde faaliyet gösteren firmaların, Lise ve üzeri mezuniyet belgesi bulunan personellerine, Ustalık Belgesi aldırmaları konusunda teşvik etmelerini konu alan bir programdır. Mesleki Eğitim Merkezleri ile koordineli çalışılarak, eğitim sürecine dahil edilen her bir personel için, asgari ücretin net tutarının yarısı kadar teşvik ödemesi gerçekleştirmektedir.