Sirküler

Sirküler

2020

Yılı
PD.svg

SİRKÜLER 2020 2021 Yılı Uygulancak Asgari Ücret, Agi Tutarları ve SGK Spek Alt ve Üst Sınırı

PD.svg

SİRKÜLER 2020 2021 Yılı Uygulancak SGK ve Vergi Parametreleri

PD.svg

SİRKÜLER 2020 5510 Sayılı Kanun Uyarınca 2020 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları

PD.svg

6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu Uyarınca 2020 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları

PD.svg

SİRKÜLER 2020 7244 Sayılı Torba Kanun Hakkında

PD.svg

SİRKÜLER 2020 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

PD.svg

Koronavirüs Tespiti Durumunda Yapılması Gerekenler, Bulaşma Öncesi Ve Sonrası

PD.svg

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinde Asgari Geçim İndirimi

PD.svg

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması Erteleme

PD.svg

SGK tarafından 2020 yılında verilecek emzirme ödeneği

PD.svg

Sigortalılara Koronavirüs (covid -19 ) Bulaşması Riski ve İş Kazası veya Meslek Hastalığı Bildirimi

PD.svg

Torba Kanunla İşsizlik Sigorta Teşvikleri ve Fesih Yasağına İlişkin Düzenlemeler

PD.svg

SİRKÜLER 2020 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ve Uygulamaları

PD.svg

SİRKÜLER 2020 Yılı Birinci Dönem Kıdem Tavanı

PD.svg

SİRKÜLER 2020 Yılı İkinci Dönem Kıdem Tavanı

PD.svg

SİRKÜLER 2020 Yılı İşsizlik Ödeneği Tutarları

PD.svg

SİRKÜLER 2020 Yılında Arabuluculuk Asgari Tarifesi Tablosu

PD.svg

SİRKÜLER 2020 Yılında Arabuluculuk Asgari Tarifesi

PD.svg

SİRKÜLER 2020 Yılında Geçerli Olan Doğum Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği Miktarları

PD.svg

SİRKÜLER 2020 Yılında SGK Sigorta Primine Esas Kazanç Alt ve Üst Sınırı

PD.svg

SİRKÜLER 2020 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları tablo

PD.svg

SİRKÜLER 2020 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları

PD.svg

SİRKÜLER 2020 Yılında Uygulanacak Engelli Vergi İndirim Tutarları

PD.svg

SİRKÜLER 2020 Yılında Vergiden İstisna Edilecek Yemek Bedeli